Home > Service > Garantie

Garantie

Brikbikes garandeert dat haar fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, voor zover dat uit deze garantiebepalingen volgt.

De garantie kan alleen ingeroepen worden wanneer de fiets gekocht is bij een officiële Brik dealer of rechtstreeks bij Brikbikes. De garantie is alleen overdraagbaar op vertoon van de originele aankoopfactuur.

Garantieperiode

Frame en cardanas: 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten;
Op het lakwerk van frame en vork zit 2 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit;
Voor voorvorken en alle andere onderdelen, met uitzondering van de uitgesloten onderdelen, geldt dezelfde garantie voor een periode van 2 jaar. Op alle onderdelen die kunnen slijten, zoals de banden, lagers, kabels en remblokken, geven we geen garantie op slijtage, tenzij er sprake is van fabricage-, constructie- en/of materiaalfouten;
Na de standaard garantieperiode hanteert Brik een coulanceregeling op basis van afschrijving.

Garantie-uitsluitingen

In de volgende gevallen vervalt de garantie:

  • Verhuur van de fietsen aan derden
  • Bij oneigenlijk gebruik, zoals stuntrijden
  • Reparaties niet professioneel uitgevoerd
  • Verkeerde afstelling/spanning van versnellingen, stuur, stuurpen, zadelpen en zadel
  • Het niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/versnellingskabels, remblokken, banden
  • Klimaatinvloeden zoals normale verwering van verf of chroomroest

Garantie op onderdelen

Gedurende de garantieperiode worden alle onderdelen waarvan Brik vaststelt dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout naar keuze van Brik gerepareerd of vergoed.

De kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Brik zijn voor rekening van de eigenaar, tenzij het betreffende onderdeel onder de garantie valt.

Als een bepaald onderdeel in aanmerking komt voor garantie en het origineel niet meer leverbaar is, zorgt Brik voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Een claim indienen

Na ontdekking van enig gebrek is de eigenaar verplicht het gebruik van de betreffende fiets onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen om (verdere) schade te voorkomen.

Claims onder deze garantie dienen ter controle te worden ingediend via de Brikbikes dealer bij wie de fiets is gekocht, onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel. Tevens dient de originele verkoopfactuur te worden overlegd. Voor rechtstreeks bij Brikbikes gekochte fietsen geldt dezelfde procedure en dient het verzoek bij Brikbikes te worden ingediend.

Aansprakelijkheid

Indien een garantieclaim door Brik fietsen wordt gehonoreerd, betekent dit niet automatisch dat Brik fietsen ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel geleden schade. De aansprakelijkheid van Brik fietsen is te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is omschreven. Iedere aansprakelijkheid van Brik fietsen voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het bepaalde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover dit voortvloeit uit een dwingendrechtelijke wetsbepaling.