Garantie

Brikbikes garandeert dat haar fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, voor zover dit uit deze garantiebepalingen volgt.

De garantie kan alleen ingeroepen worden wanneer de fiets is gekocht bij een officiële Brik dealer of rechtstreeks bij Brikbikes. De garantie is alleen overdraagbaar als de originele verkoopfactuur kan worden overlegd.

Garantieperiode

Frame en cardanas: 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten;
Op het lakwerk van frame en vork zit 2 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit;
Voor voorvorken en alle andere onderdelen, met uitzondering van de uitgesloten onderdelen, geldt dezelfde garantie voor een periode van 2 jaar. Op alle onderdelen die kunnen slijten, zoals de banden, lagers, kabels en remblokken, geven wij geen garantie op slijtage, tenzij er sprake is van fabricage-, constructie- en/of materiaalfouten;
Na de standaard garantieperiode hanteert Brik een clementieregeling op basis van afschrijving.

Garantie uitsluitingen

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

  • Verhuur van de fietsen aan derden
  • Bij oneigenlijk gebruik zoals stuntrijden
  • Reparaties die niet op een professionele manier zijn uitgevoerd
  • Verkeerde afstelling/spanning van versnellingen, stuur, stuurpen, zadelpen en zadel
  • Het niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/versnellingskabels, remblokken, banden
  • Klimaatinvloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest

Onderdelen garantie

Tijdens de garantieperiode worden alle onderdelen die door Brik als materiaal- en/of constructiefout worden aangemerkt, naar keuze van Brik hersteld of vergoed.

De kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Brik zijn voor rekening van de eigenaar, tenzij het betreffende onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, zal Brik een minimaal gelijkwaardig alternatief bieden.

Claim indienen

Na constatering van een gebrek is de eigenaar verplicht de betreffende fiets per direct niet meer te gebruiken en voorts al het mogelijke te doen om (verdere) schade te voorkomen.

Aanspraken op deze garantie dienen ter inzage te worden ingediend via de Brikbikes dealer bij wie de fiets is gekocht, onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel. Tegelijkertijd moet de originele verkoopfactuur worden overlegd. Dezelfde procedure geldt voor fietsen die rechtstreeks bij Brikbikes zijn gekocht en de aanvraag moet worden ingediend bij Brikbikes.

Aansprakelijkheid

Als een garantieclaim door Brik fietsen wordt gehonoreerd, betekent dit niet automatisch dat Brik fietsen ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel geleden schade. De aansprakelijkheid van Brik fietsen is te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is omschreven. Iedere aansprakelijkheid van Brik fietsen voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het bepaalde in deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover dit voortvloeit uit een dwingendrechtelijke bepaling.