Garantie

Brikbikes garandeert dat haar fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, voor zover dit uit deze garantiebepalingen volgt.

De garantie kan alleen ingeroepen worden wanneer de fiets is gekocht bij een officiële Brik dealer of rechtstreeks bij Brikbikes. De garantie is alleen overdraagbaar als de originele verkoopfactuur kan worden overlegd.

Garantieperiode

Frame and cardan shaft: 2 years on construction and/or material defects;
The paintwork of the frame and fork is covered by a 2-year warranty against corrosion from the inside;
For front forks and all other parts, with the exception of the excluded parts, the same warranty applies for a period of 2 years. On all parts that can wear out, such as the tires, bearings, cables and brake pads, we do not give a warranty on wear, unless there are manufacturing, construction and/or material faults;
After the standard warranty period, Brik uses a leniency scheme based on depreciation.

Garantie uitsluitingen

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

  • Verhuur van de fietsen aan derden
  • Bij oneigenlijk gebruik zoals stuntrijden
  • Reparaties die niet op een professionele manier zijn uitgevoerd
  • Verkeerde afstelling/spanning van versnellingen, stuur, stuurpen, zadelpen en zadel
  • Het niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/versnellingskabels, remblokken, banden
  • Klimaatinvloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest

Onderdelen garantie

Tijdens de garantieperiode worden alle onderdelen die door Brik als materiaal- en/of constructiefout worden aangemerkt, naar keuze van Brik hersteld of vergoed.

De kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Brik zijn voor rekening van de eigenaar, tenzij het betreffende onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, zal Brik een minimaal gelijkwaardig alternatief bieden.

Claim indienen

Na constatering van een gebrek is de eigenaar verplicht de betreffende fiets per direct niet meer te gebruiken en voorts al het mogelijke te doen om (verdere) schade te voorkomen.

Aanspraken op deze garantie dienen ter inzage te worden ingediend via de Brikbikes dealer bij wie de fiets is gekocht, onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel. Tegelijkertijd moet de originele verkoopfactuur worden overlegd. Dezelfde procedure geldt voor fietsen die rechtstreeks bij Brikbikes zijn gekocht en de aanvraag moet worden ingediend bij Brikbikes.

Aansprakelijkheid

Als een garantieclaim door Brik fietsen wordt gehonoreerd, betekent dit niet automatisch dat Brik fietsen ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventueel geleden schade. De aansprakelijkheid van Brik fietsen is te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze garantievoorwaarden is omschreven. Iedere aansprakelijkheid van Brik fietsen voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het bepaalde in deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover dit voortvloeit uit een dwingendrechtelijke bepaling.